Adatkezelési Nyilatkozat

 Adatkezelési Nyilatkozat

1. Szolgáltató adatai:

– Cégnév: Utánfutó és Gumicentrum Kft.
– Székhely: 8500, Pápa, Budai Nagy Antal u. 26.
– Adószám: 12954078-2-19
– Cégjegyzékszám: 19-09-506746
– A szolgáltató vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [[email protected]](mailto:[email protected])
– Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 931 8226
– Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság
– Adatvédelmi tisztviselő neve: Serdült József
– Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

2. Kezelt adatok köre:
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási cím

3. Adatkezelés célja és jogalapja:
Az adatkezelés célja az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése és az ügyfél hozzájárulása.

4. Adatbiztonság:
A szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatok védelme érdekében.

5. Adattovábbítás:
Az adatokat harmadik félnek csak a jogszabályi kötelezettségek teljesítése esetén továbbítjuk.

6. Az érintettek jogai:
Az érintettek jogosultak tájékoztatást kérni az adataik kezeléséről, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésük korlátozását kérni, valamint tiltakozni az adatkezelés ellen.